Tên gọi (tiếng Anh) và cấu tạo của xe MTB

1. Saddle: Yên xe
2. Seat post: Cốt yên
3. Seat Collar: Khóa yên
4. Front Derailleur: Sang dĩa trước
5. Rear disc brake: Thắng dĩa sau
6. Rear Derailleur: Cùi đề (sang líp sau)
7. Rim: Vành (niềng)
8. Chain: Sên (xích)
9. Cassette: Líp sau
10. Chain rings: Dĩa
11. Crank arm: Giò dĩa
12. Pedal: bàn đạp
13. Rear Shock: Phuộc nhún sau
14. Frame: Khung sườn
15. Shifters: Tay bấm sang líp (dĩa)
16. Grips: Tay nắm
17. Handlebars: Tay lái
18. Stem: Pô tăng
19. Brake lever: Tay thắng
20. Headset: Chén cổ
21. Suspension Fork: Phuộc nhún trước
22. Disc Brake Rotor: Dĩa thắng
23. Tire: Vỏ xe
24. Hub: Đùm
25. Spoke: Căm

Được đăng vào

Viết bình luận