CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Các sản phẩm xe đạp của Xe đạp Khánh Hương sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. Chính sách bảo hành này chỉ được áp dụng cho người sở hữu sản phẩm đầu tiên và không áp dụng trong trường hợp chuyển nhượng. Chế độ bảo hành không cần thực hiện việc đăng ký.

KHUNG XE

Xe đạp Khánh Hương cam kết bảo hành trọn đời cho khung xe bằng thép và nhôm; 03 (ba) năm cho xe bằng carbon kể từ ngày mua hàng đầu tiên (không bao gồm móc đề sau (i) và phần sơn phủ hoặc các họa tiết thẫm mỹ trên xe(ii)) trên bất kỳ xe đạp nào thỏa mãn điều kiện: sản phẩm được bảo hành là sản phẩm được mua mới hoàn toàn. Nếu khung xe được xác định bị gãy do sai sót về chất liệu hay lỗi kỹ thuật trong thời gian bảo hành, khách hàng sẽ được thay miễn phí bằng một khung xe khác, theo “Điều kiện bảo hành xe đạp” của Xe đạp Khánh Hương.

(i) Các móc đề sẽ không được bao gồm trong chế độ bảo hành vì móc đề sau có thể bị uốn cong dẫn đến việc hư hỏng.

(ii) Các chi tiết thẫm mỹ, tem xe, phần sơn phủ khung xe được bảo hành trong 01 (một) năm trong trường hợp được xác

định bị lỗi do sai sót về chất liệu hay lỗi kỹ thuật theo “Điều kiện bảo hành xe đạp” của Xe đạp Khánh Hương.

RUỘT VÀ LỐP XE

Bảo hành 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày mua hàng đầu tiên trong trường hợp vỏ hay ruột xe được

xác định bị hư do sai sót về chất liệu hay lỗi kỹ thuật. Nếu xe vẫn còn trong thời gian bảo hành thời gian bảo hành, khách hàng sẽ được thay mới bằng một sản phẩm khác mà không tính thêm phí, theo “Điều kiện bảo hành xe đạp” của Xe đạp Khánh Hương.